Kamis, 09 Juli 2015

DAFTAR MATA PELAJARAN, JUMLAH JAM, GURU PENGAMPU, STAF TU, PEMBAGIAN WAKTU, DAN KEGIATAN EKSTRA KURIKULER UNTUK BAHAN TUGAS MOPDB 2015-2016

A.   DAFTAR MATA PELAJARAN , GURU PENGAMPU, STAF TATA USAHA
NO.
MATA  PELAJARAN
JML JAM
GURU PEMANGKU MATA PELAJARAN
1
2
1. Heri Suprapto,S.Ag.M.SI,
2. Mubarokah, S. Ag
2
2
1. Edi Muhd Muhtar Hakim, S.Ag,
2.  Dra. Solihah, M. S. I.
3. Heri Suprapto,S.Ag.M.SI,
3
2
1. Arif Lutfianto,S.PdI,
2. Zulaika Sri H. S. Ag
4
2
1. Rohmad,S.Ag.M.SI,
2. Siti Zumaroh, M. S.I
5
3
1. Dra Musfiroh,
2.  Ahmad Bazari, M. S. I
6
6
1. Umnun Wakhidah Y.S.Pd,
2. Budiyanto, S. S. ,
3. Opiana, S. Pd,
4. Anisah S. Pd,
5. Fitrotun Eko M.,S. Pd,
6. Chalimyati, S. Pd,
7. Dra. Darwati
7
5
1. Sri Sukapti, S.Pd,
2. Anis Sulistiowati,
3. Robiatul Adawiah, S. Pd,
4.  Drs. Suroso,
5.  Nur Fuad, S. Pd,
6.  Khayatul Maki,
7.  Dra. Mukhayati
8
3
1. Ahmad Syarifudin
2. Rini Winarsih, S. Ag,
3. Wasingun, S. Ag
9
4
1. Dra Runding Iriani,
2. Tri Ratna i., S. Pd,
3. Drs. M. Fathul Mubin, M. Ag,
4. Ayatus Sa’adah, S. Pd. I,
5. Dra. Muawiyah.
6. M. Faizin Mustofa
10
5
1. Sri Sugiarti, S.Pd,
2. Dra. Ishadiyati,
3.  M. Haris Setiawan, S. Pd,
4. Siti Royanah, S. Pd,
5. Bambang Sugiarto, S. Pd
11
4
1. Dra Srining Rasa Bakti,
2. Ida Kurnia A.,S.E,
3. Retno Kistantiningsih, S. Pd,
4. Dra. Sri Nuryati,
5.  Heni Widiastuti, S. Pd
d
3
1. Tut Handayani, S.Pd,
2.  Asrori, B.A,
3. Hary Artantyo, S.Pd.SD
13
2
1. RR Sri Kurniati, S.Pd
2. Agam Akbar Pahala, S. Pd
14
2
Diah Arifatul Kh. S. Kom
15
1
Tulus Manggarmoyo, S.Pd
16
Bimbingan Konseling

1. Grahana Sumaryanta, S. Pd,
2.  A. Zaeni S. Pd,
3. Dra. Asianingsih
1
Kepala TU

Khabib, S. Pd
2
Bendahara

Sri Widarti
3
Adm. Keuangan

Ali Maskur, S. E
3
Adm. Kepegawaian

Faizin Mustofa, S. Pd
5
Adm. Kesiswaan

Heri Suyanto, M. Si
6
Adm. Perbendaharaan

Musdi, S. Pd
7
Adm. umum

Masruroh, S. Pd dan Thoha
8
Perpustakaan

1. Anisah, M. S. I,
2.  Susilowati,
3.  Ayu Stio N.
9
Tenaga Kebersihan

1. Sugeng Riyadi,
2. Trimo,
3. Rubandi
10
Tenaga Keamanan

1. Rujiyanti,
2.  Taufik,
3. Tohri


B.      PEMBAGIAN WAKTU DALAM  JADWAL PELAJARAN

SENIN, SELASA, RABU, KAMIS DAN SABTU
JUMAT
JAM KE
WAKTU
JAM KE
WAKTU
1
07.00 – 07.40
1
07.00 – 07.40
2
07.40 – 08.20
2
07.40 – 08.20
3
08.20 – 09.00
3
08.20 – 09.00
4
09.00 – 09.40
Istirahat
09.00 – 09.15
Istirahat
09.40 - 09.55
4
09.15 – 09.55
5
09.55 – 10.35
5
09.55 – 10.35
6
10.35 – 11.15
6 . (Khusus PK)
10.35 – 11. 45
7
11.15 – 11.55
Salat Jumtat (Kls PK)
11.45 – 12.30
Shalat Dluhur Bejamaah
11.55 – 12.40
7. (Khusus PK)
12.40 – 14.00
8
12.40 – 13.20


9
13.20 – 14.00


10 .(khusus untuk PK)
14.00 -  15.30

C.      KEGIATAN EKSTRA KURIKULER

JADWAL PEMBINAAN DAN  LATIHAN
KEGIATAN EKSTRAKURIKULER MTs N BOROBUDUR
NO
MATA KEGIATAN
HARI
JAM
1
PRAMUKA
Sabtu
14.45-15.30
2
DP dan TONTI
Sabtu
14.45-15.35
3
Wushu Sansou KS
Sabtu
14.45-15.30
4
Drumband
Senin
14.00-16.00
5
 Musik dan Paduan suara
Kamis
13.45-15.30
6
 Sastra dan Teater
Rabu
13.45-15.30
7
Tilawah, Murotal
Kamis
13.45-15.30
8
Pidato
Jumat
12.30 14.00
9
UKS dan PMR
Selasa
13.45-15.30
10
 English Club
Kamis
13.45-15.30
11
Vokasional Boga
Jumat
13.45-15.30
12
Silat
Kamis
13.45-15.30
13
Bola Voli
Rabu
13.45-15.30
14
Sepak Bola
Kamis
14.00-16.00
15
Tenis Meja
Rabu
14.00-16.00
16
Atletik
Selasa
14.00-16.00